prawość-uczciwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to zresztą być może rys specyficznie skandynawski. Umysły tamtejsze, gdy raz poznąją system lub przyswoją jakiś ideowy porządek, stosują się do nich dobrowolnie, respektując ich nakazy i podejmując swego rodząju „grę”. Po duńsku nazywa się to redelighed, co odpowiada mniej więcej naszemu „prawość-uczciwość”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.