prawo-ustawa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wnątrz. Od XIX w. islam stanął w obliczu wzrastającego fizycznego i kulturalnego zagrożenia ze strony obcych źródeł. Po raz pierwszy prawo religijne, czyli — ja je powszechnie nazywano — szari’at, zostało oficjalnie zastąpione przez kodeksy praw-ustaw. Proces ten miał głównie miejsce w regionach, które przeszły pod obce panowanie, jak południowa, cen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.