prawodawczyni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez nią. Nie ma na świecie takiej miary, która by zmierzyła, i takiej wagi, która by zważyła wszystkie wielkości przez reklamę zmiażdżone i wszystkie małości do rozmiarów wielkości rozdęte, wszystkie kłamstwa, które w obieg powszechny puściła, i wszystkie głupstwa, które wypisała, wymalowała, na sposoby różne w ludzkie zdania i upodobania wkrzyczała i wszczepiła. Arlekinem, klownem, blagierem ludzkości będąc, stała się jej prawodawczynią, igłą stała się magnesową, według której ludzkość kieruje statkiem swym na oceanie życia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1958. Listy zebrane. T. 4, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.