prawokąt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie tych ujemnych cech. I tak „trygonometria” to „Trzykątnomiar”, trójkąt — „trój węgieł, trzykąt”, „kąt ostry” — „ostrokąt, ostrowęgieł, zwartokąt”, „kąt rozwarty” — „kąt rozwarty, płaskowęgieł, węgieł tępy”, „kąt prosty” — „kąt prawy, prawokąt”, „koło” — „kolistość, koło, kołotok”, „prostopadły” — ,^prawnostawny, zgoroprosty”, „równoległy” — „równoodległy, równosworny”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bąk, Mieczysław 1984. Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.