prawowicie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wpływowym członkiem Kurii papieskiej. Jeden z towarzyszących mu legatów, Fryderyk Lotaryński zasiadł na stolicy Piotrowej pod imieniem Stefana IX. W końcu Zachód uwierzył, iż nieuzasadniony atak ze strony krnąbrnego biskupa Wschodu został właściwie i prawowicie ukarany ekskomuniką. Nie myślano i nie zastanawiano się nad tym, że sam papież, Leon X, sprowokował Cerulariusza do represji wobec łacinników w Konstantynopolu dążąc ze źle zrozumianych względów politycznych do zniesienia obrządku greckiego w południowych Włoszech; i dlatego Cerulariusz, gdy się dowiedział o tym, że Normanowie za zgodą Rzymu zabraniają sprawowania liturgii greckiej w świeżo zdobytych prowincjach italskich i że synody reformackie w całej Italii potępiają różne Kościoły za wierność obrządkowi greckiemu, polecił natychmiast, by łacińskie Kościoły w Konstantynopolu zaprowadziły liturgię grecką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.