prawowierny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ściołem, jak właśnie w wieku XVII. I pod względem religijnym Polska w tym czasie jest trochę podobna do klasztoru, w którym wszyscy zakonnicy są prawowierni i pobożni; ale jedni z nich prawowierni i pobożni dobrodusznie, bez zastanowienia, oddani swoim obowiązkom, odprawiają wszystkie przepisane modlitwy i posty, ale głębiej myślą ani uczuciem nie sięgają; a inni, w mniejszej liczbie, płoną wielką religijną gorliwością, i żyją w głębokich medytacyach, we wzniosłych nieraz kontemplacyach rzeczy niebieskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.