prawoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez różnych ludzi, czy to przez jednego człowieka, lecz za pomocą różnych metod. Zaczątki późniejszych nauk tkwią w jednej, nie zróżnicowanej mądrości, filozofii, chociaż jej przedstawicieli można zaliczyć do różnych typów: matematyzujących, logizujących, biologizujących. Okres humanistycznego oświecenia w wieku V przed Chr. przynosi tu pewną zmianę. Sofiści oddają się studiom specjalnym: retorycznym, prawoznawczym, językowo-gramatycznym. Ich punktem wyjścia była zazwyczaj refleksja nad mową. Słowem, które przedtem było narzędziem rozumowania o świecie, zajęto się dla niego samego, spostrzeżono w nim samym złoża myśli i źródło wiedzy. Przyszło do rozróżnień i definicji. Ale te rozważania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.