prawschodni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mój pogląd na genezę dialektu wschodniosłowackiego, który zresztą uległ pewnej ewolucji, dałoby się ująć tak: sądzę, że jest to dialekt mieszany, z tym że: 1) hipotezę o zachodniosłowackim pochodzeniu „prawschodnich Słowaków” uważam za nie do przyjęcia, 2) słowa „dialekt mieszany” rozumiem „dosłownie”, tj. sądzę, że dialekt ten powstał skutkiem zmieszania się ludności polskiej ze słowacką. Oczywiście jaki w tej pierwotnej mieszaninie był procent Polaków, a jaki Słowaków, tego nikt nie dojdzie, wszystko wskazuje jednak na to, że *8 Z. Stieber, Ze studiów nad dialektami wschodniosłowackimi, LS III A (1934), s. 150-51...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stieber, Zdzisław 1974. Świat językowy Słowian, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.