prechrystianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przedzających Reformację. Tà właśnie tradycja doprowadziła go do komunizmu i ta tradycja go od niego oderwała. Co do Chiaromonte, korzenie jego sięgają jeszcze w prechrystianizm: jego poczucie sacrum wydaje się szczególnie bliskie owego ethosu greckiego, któremu poświęcił niedawno obszerny szkic w „Tfempo Presente”2...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.