precyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiego obywatelstwa. Trzeba temu zapobiec, trzeba przed tem zastraszyć, trzeba to wyciągnąć na jaśnię, na stage, na rusztowanie, aby było widocznem każdemu normalnemu Anglikowi, aby taki negatyw energji, negatyw aktywności, twórczości i produktywności zademonstrowany na rusztowaniu scenicznem podziałał odstraszająco {ab hor rent). Szekspirowi, twórcy Tymona Ateńczyka tj. Hamleta do kwadratu, Hamleta do absurdu doprowadzonego, przyszła plastyczna precyzacja arcytypu Hamleta stosunkowo znacznie łatwiej (niż np. równie genjalnemu twórcy z owych czasów Marlowowi), gdyż Szekspir miał w sobie zaczątki i objawy hamletiasis. Trzeba było tylko wziąć gotową duńską legendę z YHI wieku, ba, nawet gdzieś już istniejący 48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.