precyzyjno-mechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rzemiosło krakowskie po wojnie stanęło w specjalnej sytuacji. Miasta, produkujące przyrządy precyzyjne jak Warszawa, Lwów, Wrocław, zostały zniszczone lub odpadły od Polski. Jedynym ośrodkiem, który pozostał i zachował swe zdolności produkcyjne, jest Kraków. Dlatego rzemiosło krakowskie, a specjalnie pracownie precyzyjno-mechaniczne oddadzą cały swój wysiłek, by przyczynić się do odbudowy Nowej Polski na swoim odcinku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.