prefiguracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozmaitość i bogactwo zjawisk wyraża się w sprzeczności obu postaw życiowych. Dążność do pogodzenia sprzeczności widzimy w tak zwanym przez estetyków „wielkim humorze“. Nie będzie tedy rzeczą dziwną, jeśli zestawienie Demokryt-Heraklit uznamy za prefigurację tego właśnie stanowiska wobec świata. Jest w humorze oscylacja uczuć; tradycyjne określenie powiada, że jest to...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kubacki, Wacław 1948. Krytyk i twórca, Łódź : Wyd. W. Bąka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.