prefigurować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nader znamienny jest rozkwit i upadek owej dziwnej wiary w pierwotne objawienie, przekazane w paru traktatach. Można by nawet powiedzieć, że zjawisko to stanowi antycypację procesów, jakie zarysują się w ciągu następnych trzech stuleci. W rzeczy samej poszukiwanie pre-mojżeszowego objawienia prefiguruje, a potem towarzyszy serii przesileń, które wstrząsnęły zachodnim chrześcijaństwem, a ostatecznie utorowały drogę natura listy cznym i pozytywistycznym ideologiom XIX wieku. Żywe i stałe zaintere...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.