prefiskacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obserwujemy tu zjawisko niezgodnej ze współczesną normą prefiskacji czasownika. W. Doroszewski tłumaczy to zjawisko tym, iż w XIX wieku używanie prefiksów miało charakter bardziej fakultatywny niż dziś, a słowotwórcze procesy prefiskacji pni czasownikowych były żywsze, formacje prefiksalne zaś mniej zleksy kal izowane17...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.