pregenitalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jest nazywany również seksualizmem pregenitalnym, w odróżnieniu od dojrzałej formy, zw. seksualizmem genitalnym. Poszczególnym fazom s.dz. towarzyszą określone postawy uczuciowe w stosunku do obiektu zaspokojenia; wspólną cechą tych postaw jest, w odróżnieniu od dojrzałego seksualizmu, traktowanie obiektu jedynie jako źródła własnego zadowolenia, bez uwzględniania jego potrzeb. Przejawy s.dz. wraz z to...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.