pregramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przejrzystej techniki rozróżniania znaczeń tak wyróżnionej jednostki. Wydaje się, że jednostka wyróżniana w płaszczyźnie języka powinna być jednoznaczna, a nie wieloznaczna. Szerzej rob. J. Wierzchowski, Wyraz - analiza pregramatyczna, Siedlce 1976...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo