pregrawacje

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) macija, od łac. praeformare kształtować naprzód, od prae przed i formare kształtowuć] teoria w biologii, która głosiła, że w komórkach płciowych istnieją już wszystkie części i organy przyszłego organizmu, a rozwój polega jedynie na powiększaniu się już istniejących zaczątków i nie ma charakteru powstawania czegoś nowego; p. została obalona przez późniejsze wyniki badań embriologicznych', por. epigenez a. pregrawacje [od śr. łac. praegravatio 1. p.] hist. w Polsce XVIII i XIX w. — ciężary nakładane przez panów na poddanych powyżej obowiązujących przepisów...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.