pregruziński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prehistoria Gruzji sięga bardzo dawnych czasów. Słynne i opiewane w mitologii greckiej królestwo Kolchidy było pierwszym znanym związkiem państwowym ludów pregruzińskich, zamieszkujących terytorium późniejszej Gruzji. Uległo ono zniszczeniu w wyniku najazdu Scytów w wieku VIII p.n.e. i od tego czasu rozpoczyna się proces tworzenia plemion gruzińskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuksewicz, Zdzisław 1986. Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.