prehumanistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Li asłużona biblioteczka prehumanistycznych i humanistycznych tekstów łacińskich, wydawana w Warszawie pod redakcją prol iK. F. Kumanieckiego (Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi), liczy już 10 tomików po wydaniu w r. 1962 trzech wymienionych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo