preindywidualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaczęliśmy nasze rozważania od odrodzenia, ponieważ okres ten jest początkiem nowoczesnego indywidualizmu, a także dlatego, że prace historyków tego okresu rzucają pewne światło na czynniki istotne dla głównego procesu analizowanego w niniejszym studium, a mianowicie przejścia człowieka z egzystencji preindywidualnej do egzystencji, w której ma on pełną świadomość siebie jako oddzielnego bytu. Mimo jednak że idee odrodzenia nie pozostały bez wpływu na dalszy rozwój myśli europejskiej, główne korzenie kapitalizmu, jego struktury ekonomicznej i jego ducha, nie tkwiły w kulturze włoskiej późnego średniowiecza, lecz w ekonomicznych i społecznych stosunkach w środkowej i zachodniej Europie oraz w doktrynach Lutra i Kalwina...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fromm, Erich 2000. Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, wyd. 7, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.