preintelektualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się do konstytutywnych elementów przeżycia świata. Dlatego też mówiąc o postawie egzystencjalistycznej (w sensie węższym), odwoływaliśmy się do sfery doświadczeń pozaintelektualnych, czy lepiej formułując — preintelektualnych, a więc do takich stanów, bez których owego światopoglądu zdobyć niepodobna, choć stany te same z siebie, bez sprzężenia zwrotnego, w jakie wchodzą z ideami (tzn. bez samo wiedzy), światopoglądu egzystencjalistycznego nie budują. Z uwagami powyższymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.