preinterpretacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teoria Wierzbickiej jest rzeczywiście jedną z niewielu takich teorii semantycznych, które eksponują rolę własnej intuicji językowej badacza. Wszyscy przeciwnicy opisów intuicyjnych w nie mniejszym stopniu niż Wierzbicka posługują się własną intuicją językową, ponieważ wszelkie interpretacje w humanistyce mogą być oparte tylko na intuicji. Prace dokumentacyjne (gromadzenie i porządkowanie materiału) mają charakter wstępny, przygotowawczy, są działaniami preinterpretacyjnymi. Formalizacja twierdzeń stanowi końcowy etap badań, postinterpretacyjny, sam proces dochodzenia do twierdzeń nie może odbywać się bez udziału intuicji14...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej 1980. Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo