prekambryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żywych organizmów. Dowodem tego, że rozwój świata żywego odbywał się na długo przed erą paleozoiczną, jest fakt, że zarówno w świecie roślin, jak i zwierząt tego okresu spotykamy się już ze znacznym zróżnicowaniem typów budowy. Już w okresie prekambryjskim świat istot żywych przechodził przez szereg głębokich przemian, które doprowadziły do tego zróżnicowania. Brak twardych części w tkankach prekambryjskich żywych istot oraz szereg przeobrażeń, jakim podlegały skały tego okresu w toku dalszej historii skorupy ziemskiej, spowodował niemal całkowite zniszczenie śladów życia, jakie rozwijało się w ciągu ubiegłych milionów lat. W tych za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Konopka, Eugenia (red.) 1955. Wszechświat, życie, człowiek, wyd. 3, rozszerz., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.