prekursoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lizacji form nowych. Ponieważ w dziele tym nowa droga jest tylko schematycznie wytyczona, co prawda na długą metę, nie znajdujemy w nim jeszcze form skończonych, lecz tylko ich zadatki. Z uwagi na to dzieła rewolucyjne nawiązują bezpośrednio do dzieł prekursorycznych. Różnią się od nich wyraźnie stanowczością i wykończeniem krytyki, pewnością w wytyczaniu dróg i form nowych, wreszcie szerokością widnokręgów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1974. Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.