prelegentka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ODCZYT ANGIELSKIEJ KOOPERATY STKI W dn. 23 czerwca przedstawicielka Angielskiej Ligi Kooperatystów, Margaret Mac Key wygłosiła na zaproszenie Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odczyt pt. „Współczesne probierny społeczne w Wielkiej Brytanii”. W odczycie swym prelegentka przedstawiła największe trudności powojenne Rządu Partii Pracy i jego olbrzymie osiągnięcia w takich dziedzinach jak np. problem bezrobocia związany z demobilizacją, kłopoty aprowizacyjne, reformy gospodarcze i społeczne. Między tymi trudnościami a trudnościami Rządu Polskiego istnieje duża analogia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.