premarksistowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nitione niejako — „pozytywizmem”. Nie zaliczamy Marksa do pozytywistów, a skoro tak, to poglądy Kamieńskiego powinniśmy sytuować nie „między romantyzmem a pozytywizmem”, lecz raczej w ramach premarksistowskiego nurtu filozofii poheglowskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walicki, Andrzej 1983. Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.