premotoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swej książce Mózg człowieka i procesy psychiczne Łuria (1963) pokazuje, że błędem było wiązanie wszystkich zaburzeń percepcji przedmiotów takich jak obrazy wyłącznie z tzw. ośrodkami wzrokowymi, które znajdują się w tylnej części kory mózgowej. Ujawnił on, że część czołowa, premotoryczna, jest również odpowiedzialna za pewne zniekształcenia, i analizował istotę tych zmian. W naszej percepcji obrazu postępujemy metodą następujących po sobie kroków, idziemy od pewnych wybranych szczegółów ku całości dzieła i — dla widza — integracja następuje jako faza dalsza, jako cel. Łuria zauważył, że pewne ogniska w okolicy przed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.