prewodyr

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Moi przed chwilą mordercy, stawszy się nagle wielkimi moimi stronnikami, dali się przecie przekonać, że lepiej przewidziałem od Szymona, jak nieszczęśliwy i złowrogi wpływ oddziaływaniem swoim wywarł na włościan, i że po aresztowaniu jego gotów byłem wszystko uczynić, aby go z moskiewskich szponów uwolnić, przekonałem ich nareszcie, że Szymon, któremu oddałem należne i sprawiedliwe pochwały, był nieszczęśliwą ofiarą przewrotności i głupoty prewodyrów demokratycznych, że ani odpowiedniej głowy, ani potrzebnego uzdolnienia nie miał do prowadzenia tak obfitego w wypadki [zadania] i że był tylko bardzo wprawdzie odważnym, najszlachetniejszego usposobienia dla swego kraju, gotowym zawsze do najwyższego poświęcenia dla niego, ale przy tym wszystkim był tylko zwykłym oficerem frontowym bez wymagalnego w tak poważnym przedsięwzięciu uzdolnienia wyższego oficera. Od nich znowu dowiedziałem się, że pierwszą myśl im podał do szalone...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Golejewski, Henryk 1971. Pamiętnik. 1-2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.