prezbiterianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzyli kościół reformowany. KALWINIZM, doktryna religijna Kalwina; ujmuje obecność ciała i krwi Chrystusa w komunii przenośnie, wprowadza większą prostotę obrzędów, kładzie nacisk na —predestynację. Złączywszy się z nauką Zwinglego i stłumiwszy jej rysy liberalne, k. szerzył się jako „ewangelicyzm reformowany“, prezbiterianizm lub purytanizm w wielu krajach, m. in. także w Polsce od XVI w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.