prezenter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Zawód literata — nie bez satysfakcji powiada na sam początek KTT — podupadł znacznie ostatnimi czasy. Nie tak dawno jeszcze, bo w granicach pamięci średniego pokolenia, literat przedstawiał sobą najwyższe osiągalne szczyty kariery prestiżowej i finansowej... Dzisiaj oba splendory — prestiżowy i finansowy — odpłynęły od literatów gdzie indziej. Byle prezenter telewizyjny jest postacią popularniejszą od najsubtelniejszego liryka, pieniądz zaś przechylił się na stronę prywatnej przedsiębiorczości i technokracji”...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.