pro-konsumpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) np. pomyślne przestawienie się tej gospodarki ze stopy wojennej ńa pokojową z jej olbrzymim zapotrzebowaniem na dobra konsumpcyjne, następnie równe spokojne przejście od tej gospodarki pro-konsumpcyjnej do gospodarki stojącej pod znakiem budownictwa i inwestycji przemysłowych, a wreszcie znów poderwanie się do olbrzymich zbrojeń pokoreańskich. Po trzecie, na gospodarkę amerykańską działają pro-stabilizacyjnie różne roboty publiczne, finansowane przez rząd federalny i stany, dalej zwiększone bezpieczeństwo socjalne, równomierniejsze rozprowadzanie dochodu społecznego na poszczególne warstwy ludności itd. Czynniki te sprzyjają opanowywaniu kryzysów gospodar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.