proalianckość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Koledzy Milukowa z partii, do nich należał także Igor, nie sympatyzowali z zawiłą polityką swego wodza, nie ważyli się jednak poddawać jej krytyce. A polegała ona na tym, że z aliantami trzeba być „o tyle o ile“ po to, by móc prowadzić przetargi z Niemcami na zasadzie równorzędności. Milukow więc na proalianckość rosyjskiego środowiska nakładał większe lub mniejsze hamulce zależnie od potrzeb i powodzenia w pertraktacjach z niemiecką stroną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wędziagolski, Karol 1972. Pamiętniki, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.