proaustriacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sortu A. Horodyskiego, człowieka Skrzyneckiego, któremu udostępnia korespondencję dyplomatyczną; prezes rządu naciskał naczelnego wodza w sprawach wojny i niczego prócz kwasów nie zyskiwał, natomiast wódz naczelny na własną rękę prowadził dyplomację proaustriacką, bez pokrycia przez szefa rządu i ministra S. Z., i uchylał się od akcji wojennej. A kiedy wreszcie długo przygotowana bitwa została rozegrana (26 maja), miał jedno rządowi do doniesienia: »Nous avons livré la plus honteuse bataille—Finis Poloniae...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.