probacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powidła zam. powijaki 156 powiedzieć 123, 129, 140, 168 powozić (autem) 129, 141 powstać 179 powziąć (—przedsięwziąć) 130, 140 poza (przyimek) 151 pozwolić sobie 144 pożądany (—wymagany) 130, 140 pożgać 151, 154 pożyczając (użycie imiesłowu) 169 półgodzinnej (wymowa) 205 pracować 130, 140 praktyczny 109 praktykujący 109 prawie 174 prawy 151, 154 preces (— prezes) 208 prekonwencyjny 70, 79 prezes 105 prezydent 109, 116 probacja 70, 79 probacyjny 70 producent 109, 116 profesjonalista, profesjonista 70, 79 prosto (—natychmiast) 130, 140 protekcja 109, 110, 116, 117 protestować czemu 168 prowadzić czym 129, 168...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.