problem-aporia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rządkiem sacrum. Ojciec Święty stara się oglądać krajobrazy współczesnej kultury, czemu dał przejmujący wyraz w encyklice Evangelium vitae, w perspektywie tradycji chrześcijańskich i na tym tle przedstawia jeden z centralnych problemów-aporii wszystkich czasów, mianowicie, napięcie między wiarą i rozumem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.