problematyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Taką książkę napisał w 1961 r. Jan Strzelecki, ale ogłosił ją jedynie w kilku kolejnych zeszytach „Twórczości” pt. Amerykańskie niepokoje („Twórczość” 1961, nr 5, 6, 10, 12). Jest to rzecz na najwyższym poziomie zwartego, intelektualnego pisarstwa i problematyzacji świadomej całej nowoczesnej wiedzy o kulturze, polityce i swoistych konfliktach nowoczesnego człowieka i nowoczesnych masowych, przemysłowych społeczeństw. Nie wiedzieliśmy, że mamy tak świetnego pisarza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.