problemowo-kulturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kontakty z zagranicą. Najlepszym wyrazem ożywiających się coraz bardziej kontaktów plastyki polskiej z zagranicą jest wymiana licznych wystaw artystycznych. Poniższe zestawienie ilustruje wyniki ilościowe tej akcji na najważniejszym odcinku, tj. imprez organizowanych w ramach planu centralnego Ministerstwa Kultury i Sztuki (zestawienie to nie obejmuje wystaw problemowo-kulturalnych oraz plastycznych organizowanych poza planem Ministerstwa)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.