problemowo-organizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się celowe organizowanie przez komitety koordynacyjne przy branżowych resortach wspólnych narad problemowo-organizacyjnych, poświęconych omówieniu węzłowych zadań gospodarczych stojących przed danym resortem. Narady te .pozwolą organizacji zetemesowskiej na zorientowanie się w sytuacji młodzieży zatrudnionej w danym resorcie oraz wypracowanie form i metod w realizowaniu podstawowych zadań. Narady te umożliwiłyby również likwidację niedociągnięć występujących w podległych jednostkach organizacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zjazd 1960. II krajowy Zjazd Związku Młodzieży Socjalistycznej 25-29 kwietnia 1960, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo