probułgarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) styczna” — głosząca konieczność integralnego scalenia się Macedonii z Serbią; probułgarska — zmierzająca ku zespoleniu z Bułgarią w ramach wielkiego bałkańskiego państwa Słowian południowych; wreszcie najsłabsza — tendencja progrecka. Echa tych sporów nie przebrzmiały do dziś wśród macedońskiej emigracji zamorskiej i europejskiej, której liczebność przewyższa liczbę Macedończyków zamieszkujących kraj ojczysty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.