procedens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ...Gdy energia atomowa w rękach imperialistów jest źródłem dla produkcji narzędzi uśmiercania, środkiem zastraszania, instrumentem szantażu i przemocy, — w rękach ludzi radzieckich może ona i powinna być potężnym środkiem takiego postępu technicznego, jaki nie ma procedensu, środkiem nowego szybkiego rozwoju sił wytwórczych naszego kraju. Minister Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego, Andrzej Wyszyński, podkreślił ten fakt w mowie wygłoszonej 10 listopada ub. r. w Komisji Politycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.