procentowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) botników innych zawodów. Stosownie do sprawozdania Biura, strajków takich w roku 1916 było 19, w roku 1917— 21, w 1918—16 i w roku 1919—J5. Wyrażone procentowo, stanowią one 0,5°/0 ogólnej liczby strajków we wskazanym okresie i są bodaj najmniej poważnym ze wszystkich rodzajów strajków, godnych specjalnego badania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.