procesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tnie kanclerzem był z zasady biskup poznański. Nie jest to jednak rzeczą pewną. Sędzia siedzi koło księcia na sądach książęcych i pomaga w prowadzeniu formalności procesowych, sam wyrok jednak, t. j. jego treść, zależała zawsze tylko od władcy. Stolnik podaje potrawy przy ucztach i zarządza kuchnią, cześnik ma pod sobą piwnicę, miecznik nosi przed królem miecz, chorąży chorągiew i t. d. Opiekę nad dziećmi księ...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.