profaszystowsko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stalin odpowiedział 4 lutego.10 Domagał się jednomyślnej, publiczną, formalnej deklaracji rządu polskiego, akceptującej linię Curzona. Potwierdzając zgodę na terytorialne nabytki Polski na północy i wschodzie, ponownie zażądał Królewca i przyległych doń obszarów. Odmówił pójścia na kompromis w sprawie składu polskiego rządu emigracyjnego. Konieczna jest „gruntowna” reorganizacja rządu, a „profaszystowsko nastawieni imperialiści” * - nie tylko z Londynu, ale i z sił zbrojnych oraz w samej Polsce - będą musieli odejść...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Karski, Jan 1989. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, przekł. E. Morawiec, Kraków : Wszechnica Społeczno-Polityczna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.