profesor-ekonomista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W myśl rezolucji konferencji bibliotekarzy naukowych w Krynicy postanowiono przy pomocy profe¬ sorów-ekonomistów W.S.E. w Łodzi opracować dokładnie dział nauk społecznych, his orii gospodarczej i geografii gospodarczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.