profesor-grecysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schroeter. Ślązakami czynnymi w Krakowie byli też B. Stenus, geograf, autor pierwszego łac. opisu Ś., Jerzy Liban z Legnicy, jeden z pierwszych profesorów-grecystów Akademii, Wacław Koler z Jeleniej Góry, hebraista i grecysta, Anzelm Ephorinus, filolog, erazmianista; do wychowanków Akademii należał też F. Faber, który wniósł trwały wkład do śl. historiografii, a w poemacie o Sobótce śl. pozostawił opis pejzażu, geografii i historii Ś. Najobszerniejszy poi. dorobek pisarski pozostawił arianin J. Licinius Namysłowski, jeden z najwybitniejszych śl...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.