profesura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tego autentycznego dokumentu, przytoczonego przez nas wyżej, a zapisanego w aktach kapituły Warmińskiej przekonywamy się że Kopernik z profesury Rzymskiej musiał był wziąść uwolnienie najpóźniej w połowie roku 1501. Że nie miał nadal zamiaru użyć astronomii w stolicy świata, bo przecie o tern byłby wspomniał do kolegów swoich a członków kapituły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.