proformalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nietrudno zauważyć, że niektóre z tych tez prowokują do dyskusji polemicznej. Zabierając głos w tej dyskusji, rozpocznę — podobnie jak to uczynił Autor — od przedstawienia ogólnego stanowiska, które w omawianej kwestii reprezentuję. Otóż opowiadam się za stanowiskiem umiarkowanym, tzn. nie jestem ani proformalistą, ani anty-formalistą. Wynika stąd, że zgadzam się z niektórymi tezami Autora, niektóre zaś uważam za niesłuszne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.