progimnazjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Struktura szkolna, według założeń projektu, musi być odpowiednio elastyczna, kolejne jej ogniwa powinny być łatwo osiągalne dla ucznia; w związku z tym autorzy projektu uważają za konieczne organizowanie kompletnych szkół zbiorczych i klas wyrównawczych. Na ujednoliconej szkole początkowej miałby powstać 2-lelni cykl obserwacji dla dzieci w wieku od 10—12 lat. Na nim byłaby zbudowana 3-letnia wieloboczna szkoła średnia niższego szczebla o następujących kierunkach: progimnazjalnym — prowadzącym do różnych matur, ogólnym — otwierającym drogę do dalszego kształcenia personelu techniczno-usługowego, i kierunku praktycznym — dla młodzieży, która po ukończeniu obowiązku szkolnego skieruje się do praktycznej nauki zawodu. Każdy z tych kierunków powinien by mieć wspólną dla wszystkich podstawę programową, umożliwiającą ewentualną reorientację uczniów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.