prognosta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Profesor M. Falski nie jest prorokiem, gdyż nie powoduje się intuicją czy natchnieniem. Przewidywania swoje opiera na żmudnych badaniach naukowych — przede wszystkim na wnikliwych analizach statystyki szkolnej. Jest prognostą, zajmującym się idącym w przyszłość rozwojem naszego szkolnictwa. Nawet czymś więcej, bo nigdy nie poprzestaje na badaniu przyszłości i ostrzeganiu przed zbliżającymi się trudnościami i niebezpieczeństwami, lecz zawsze planuje akcję, mającą przezwyciężyć trudności i odwrócić niebezpieczeństwa. Bada po to, aby dawać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.