program-ankieta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szczególne miejsce wśród źródeł pisanych zajmują materiały archiwalne, będące odpowiedziami na różne programy-ankiety, rozsyłane specjalnie z myślą o uzyskaniu informacji na temat miast rosyjskich. W połowie XVIII wieku podjęto dwie takie próby. W styczniu 1759 r. Sankt-Petersburska Akademia Nauk rozesłała ułożoną przez Michała Łomonosowa Geograficzną ankietą akademicką, a w grudniu tegoż roku tak zwaną Ankietą geograficzną Szlacheckiego Korpusu Kadetów, albo Zbiór pytań do geograficznego opisu Rosji, ułożony, jak sądzi Borys Greków, przez Gerarda Millera.18...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rabinowicz, Michał 1985. Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym, przeł. W. Dłuski, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.